instructie

Instructie

Wanneer je lid bent geworden van E.M.C.R zijn er voor wat betreft de vliegvaardigheid 3 mogelijkheden:

  • Je hebt al een brevet en kan zelfstandig gaan vliegen.
  • Je hebt al eerder gevlogen, maar nog geen brevet. De vliegvaardigheid wordt dan getest en al naar gelang de uitslag worden afspraken met de instructeur gemaakt over het lesprogramma, met als doel zo snel mogelijk het brevet te halen. Er mag NIET zelfstandig gevlogen worden; begeleiding door een instructeur is vereist.
  • Je hebt nog geen enkele ervaring met vliegen. Er worden afspraken gemaakt met de instructeur over de te volgen lessen.

Wanneer er lessen gevolgd moeten worden, zal er een instructeur worden aangewezen.
E.M.C.R. heeft daartoe een aantal instructeurs met KNVvL-licentie. Het lesgeven geschiedt op vrijwillige basis, en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De lescoördinator zal aan de leerling een instructeur aanwijzen. Bij het eerste bezoek aan het vliegveld dien je je te melden bij de coördinator. Dit is Ger Kovacs. Wanneer Ger afwezig is, kun je je melden bij een andere instructeur.
Zie hiervoor de lijst van instructeurs.

De instructeur zal het vliegtuig of de helikopter keuren volgens de daarvoor geldende eisen (zie Basisveiligheidsreglement en handleiding keuring van modelvliegtuigen voor de eisende eisen) en na goedkeuring voorzien van een sticker en inschrijven in het keuringsregister.

Elk nieuw lid zonder brevet ontvangt een logboek waarin de voortgang wordt bijgehouden. Men behoort het logboek dus altijd bij zich te hebben.

De meeste instructeurs lessen met een leraar-leerling systeem. Dat wil zeggen, dat de zender van de leraar met een kabel verbonden wordt met de zender van de leerling. De leraar kan daardoor op elk moment snel de besturing overnemen zodra er iets mis dreigt te gaan. Het is een prettige manier van lessen en het voorkomt een aantal crashes. Voorwaarde is wel, dat de twee zenders compatibel zijn.
Bijv.: een Futaba zender kan wel aangesloten worden op een andere Futaba zender, maar niet op een Multiplex. Daarom is het belangrijk met de instructeur te overleggen vóórdat materiaal aangeschaft wordt.
Breng altijd de gebruiksaanwijzing van de zender mee, zodat de instructeur na kan lezen hoe een hem minder bekende zender werkt.

Bij de bediening van de zender worden in hoofdzaak twee systemen gevolgd: single stick en dual stick.
Op elke zender kan men naar wens een van de twee instellen en, zo men wil, later weer wijzigen.
Bij E.M.C.R. vliegt bijna iedereen dual stick, dat is met gas en rolroeren rechts en hoogteroer en richtingsroer links. Enkelen vliegen single stick, dat is met hoogteroer en rolroeren rechts en gas en richtingsroer links.
Beide methoden voldoen. In sommige landen of streken wordt single stick gevlogen; in andere dual stick.
Beide brengen kampioenen voort!

LET OP: bij E.M.C.R. wordt in principe dual stick gelest !!! Wie toch single stick wil vliegen, kan ook op die manier les krijgen. De instructeur zal uitleggen hoe het logboek gehanteerd wordt.

Er is een lijst van instructeurs waarop te zien is op welke dagen zij les kunnen geven; of zij single of dual stick kunnen lessen of beide en met welke zender zij lessen.

Leerlingen behoren voor elke les een afspraak te maken met de instructeur waarbij hij lest. Dat kan telefonisch of per e-mail. Voor gegevens: zie de lijst van instructeurs.

Leerlingen die op het veld komen zonder een afspraak mogen niet verwachten die dag ook les te zullen krijgen !!! Op drukke dagen, mag de instructeur een leerling voor die dag doorschuiven naar een andere aanwezige instructeur die meer ruimte heeft om te lessen.

De instructeur controleert zeker bij de eerste les of het vliegtuig van de leerling in orde is. Voor schade als gevolg van een onzachte landing of crash tijdens het lessen kan de instructeur noch de vereniging aansprakelijk gesteld worden.
Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij hun brevet halen vóór het einde van het jaar volgend op het jaar van inschrijving.                                 (c) 2015 E.M.C.R Elektronica en ModelbouwClub Rozenburg all rights reserved.