brevet

Brevetten

Het brevetvliegen wordt altijd gedaan volgens de eisen die de KNVvL daaraan stelt. Slaagt men voor de test, dan wordt het club-brevet uitgereikt. Is men lid van de KNVvL, dan wordt op basis van de uitslag van de test het KNVvL-brevet aangevraagd. Het brevet is gratis. Voor de Wing wordt op dit moment ca € 5 gevraagd. Het club-brevet heeft géén officiéle status. Het is uitsluitend geldig binnen E.M.C.R. Of men er elders mee kan vliegen, hangt af van de waarde die een andere club eraan toe wil kennen. Het KNVvL-brevet is nationaal en internationaal erkend en heeft deze problemen dus niet. Als men toe is aan het examen voor het brevet (ter beoordeling van de instructeur) wordt er een dag afgesproken voor het brevetvliegen.
Dit examen wordt afgenomen door 2 instructeurs.

In de bijlagen bij het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport worden alle eisen welke aan de vlieger gesteld worden, en de figuren die gevlogen moeten worden voor vliegtuig en helikopter, aangegeven.

In het basisveiligheidsreglement zijn handleidingen voor instructeurs / juryleden en een richtlijn voor en tijdens instructie aanwezig.


                                 (c) 2015 E.M.C.R Elektronica en ModelbouwClub Rozenburg all rights reserved.