Lidmaatschap 2018

Het bestuur van E.M.C.R. beslist over de acceptatie van elk kandidaat.

Ledenstop

Als Bestuur is onze ambitie de afgelopen jaren altijd “gecontroleerde groei” geweest.
Daarom hebben wij eind 2017 besloten om een ledenstop in te voeren bij 130 leden. (Uitgezonderd aanmeldingen van in Rozenburg woonachtige aspirant-leden)
Op die manier worden de vliegdagen niet té druk, en hebben we de tijd om de nieuwe leden te leren kennen en te laten opgaan in de club.

Wil je in 2018 lid worden, neem dan eerst even contact op met de secretaris; stuur daarvoor een mail naar met daarin je n.a.w. gegevens, welke type’s je vliegt (vleugel / zweef / heli / jet / multirotor), welke brevetten je hebt, en of je nu lid bent van een andere vereniging. Onze secretaris kan dan vertellen of er ruimte is voor nieuwe leden.

2018

Het inschrijfgeld bedraagt: (éénmalig)

 • Voor volwassenen

€ 25,00

 • Voor jeugdleden
  (t/m 18 jaar)

€ 12,50

De jaarlijkse contributie is:

 • Voor volwassenen

€ 149,00 *)

 • Voor Senioren
  (65 jaar en ouder)

€ 139,00 *)

 • Voor jeugdleden

€ 73,00 *)

 • Voor donateurs

€ 27,00

*) Inclusief bijdrage voor het KNVvL-lidmaatschap.


Aangaan van het Lidmaatschap:

 • LET OP:
  Op dit moment geldt een ledenstop. zie bovenaan deze pagina.
 • Een nieuw lid verbindt zich voor één jaar en bij inschrijving na 30 juni voor een half jaar.
 • Voor alle categorieën geldt, dat voor toetreding na 30 juni het gedeelte van de contributie bestemd voor de E.M.C.R. gehalveerd wordt. Voor de KNVvL wordt dan wel de jaarlijkse bijdrage betaald.
  Bij toetreding wordt dus het inschrijfgeld plus éénmaal c.q. een half maal de jaarcontributie plus de KNVvL-bijdrage per acceptgiro betaald.
 • Verder is één pasfoto benodigd.
 • Het bestuur beslist over de toetreding van elk aspirant lid.
 • Een aanvraagformulier kunt u aanvragen op de volgende wijzen:
  - bij de secretaris (zie bestuur),
  - via ,
  - downloaden via deze link.
  LET OP:
  Bij het aanvragen of aangaan van het lidmaatschap worden Uw persoonsgegevens worden verwerkt.
  Ingevolge de privacywetgeving heeft U het recht om te weten hoe wij met Uw persoonsgegevens omgaan.
  Om te zien hoe wij dit doen, download en lees onze PRIVACYVERKLARING

 • U kunt het ingevulde aanvraagformulier inleveren op dinsdagavond en op zaterdag.
  Op deze dagen is de penningmeester meestal op het veld aanwezig.
  Bij acceptatie neemt hij het formulier in ontvangst en krijgt u een acceptgiro voor betaling van de verschuldigde contributie en een documentatiemap mee.
 • Opzegging van het Lidmaatschap:

 • Vanaf 1 december 2011 is de zogenaamde “Wet van Dam” in werking getreden.
  In deze wet zijn er nieuwe regels opgesteld met betrekking tot het opzeggen van lidmaatschappen.
  In tegenstelling tot tijdschriften en dergelijke, mogen verenigingen nog steeds het lidmaatschap stilzwijgend met de duur van een jaar verlengen, tenzij er door het lid vóór een bepaalde datum het lidmaatschap is opgezegd.
 • Voor de E.M.C.R. wordt de uiterste opzegdatum, ingaande het jaar 2012, gesteld op 31 oktober, voor beëindiging van het lidmaatschap ingaande 1 januari van het daaropvolgende jaar.
 • De uiterste opzegdatum van 31 oktober stelt de E.M.C.R. in staat het clublidmaatschap van het individuele lid bij de KNVvL tijdig vóór de door de KNVvL gestelde opzegdatum van 30 november, te beëindigen.
  In verband met het bovenstaande zal ook onze contributie-inning veranderen.
  De jaarlijkse contributiebrieven zullen nu worden uitgestuurd op of omstreeks 15 oktober met een uiterste betaaldatum van 18 november.
 • 18 november geeft het Bestuur de tijd leden, die nog niet betaald of opgezegd hebben, na te bellen en te vernemen of betaling alsnog gaat volgen of dat het lid de intentie had het lidmaatschap te beëindigen maar verzuimd heeft op tijd op te zeggen.


                                 (c) 2015 E.M.C.R Elektronica en ModelbouwClub Rozenburg all rights reserved.